Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för att mäta trafik på din hemsida. Vi kan hjälpa dig läsa av och analysera informationen för att till exempel förbättra din konvertering, visa hur besökarna engagerar sig på din hemsida eller se vilken avkastning du får av dina olika annonsvägar. En bra analys visar vilka dina besökare är, hur de hittade till din webbplats, vad de gör på sidan och samlar viktig information om ditt företags närvaro på internet. Tillsammans kan vi göra en plan för hur SEO och AdWords kan förbättra företagets närvaro online, men till grund för varje plan måste det finnas en gedigen analys.

Få en bättre bild av vem din besökare är för att bättre kunna anpassa innehållet för avsedd eller existerande målgrupp. Desto mer du vet om vilka besökare din hemsida har desto lättare är det att se var det är viktigast att fokusera i vidare utveckling för att skapa återkommande besök och lojala kunder.

När vi tittar på kundens engagemang på sidan kan vi identifiera flaskhalsar eller delar som inte motsvarar kundens förväntningar och behov. Hur kunden väljer att avsluta sitt besök på webbplatsen kan ge tips på hur du når en högre konvertering. Vad gör kunden i förhållande till vad du vill att kunden ska göra? Vilka delar av hemsidan är mest populära? Ett mål för hemsidan kan handla om en beställning eller att få besökaren att skriva upp sig på listan för företagets nyhetsbrev. Analysen av hemsidan låter dig se sätt att guida kunden mot en ännu bättre upplevelse och det mål du söker.

Genom att titta på hur besökaren hittar din hemsida kan vi förbättra sökvägar och sökord. Vi tittar bland annat på vilka sökord som är mest relevanta för att besökare ska hitta din hemsida, skräddarsytt för ditt företag, men anpassat efter vilka sökord som används mest, sökfrekvens och hur konkurrensen ser ut. Med en analys av hur AdWords fungerar för dig i dagsläget kan vi effektivt peka på sätt att förbättra och med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa dig att nyttja AdWordstjänsten fullt ut.

För att förbättra konverteringen och omsätta besök i avslutade affärer är det också viktigt att titta på hur dina annonser faller ut och vad du får i avkastning. Vad ger egentligen dina olika annonsvägar? Med en djupdykning i den här delen av analysen får du tydliga mätbara resultat och vi kan tillsammans hitta sätt att öka lönsamheten i din marknadsföring online.

Google Analytics är ett otroligt värdefullt verktyg för att lära känna dina besökare, se hur din hemsida faktiskt används, hur sökord och annonsering fungerar och vi hjälper dig få en helhetsbild med tydlig mätbar data som är nyckeln för att kunna optimera för både konvertering och optimering av din annonsering.

Kommentarer inaktiverade.