Duplicate content

Duplicate content

Med duplicate content menas att samma innehåll finns på mer än en sida. Till exempel en text som är exakt likadan på två olika sidor som då inte ses som unik. Sökmotorer vill inte visa likadana sidor så då blir det svårare att synas. Det kan dyka upp som ett problem om en text kopieras direkt från en leverantörs sida till en återförsäljares sida.

Tillbaka till SEO ordboken

Kommentarer inaktiverade.