Delete Konverteringsfrekvens e-handel

Delelte Konverteringsfrekvens e-handel

Genom att titta på konverteringsfrekvensen för e-handel får du ett mått på hur väl din marknadsföring och webbdesign fungerar. Det anges i procent och visar andelen besök som leder till en e-handelstransaktion.

Tillbaka till Google Analytics ordboken

Kommentarer inaktiverade.