CPA

Cost per acquisition

Kostnad per action – CPA är en prissättningsmodell som används inom online marketing så som AdWords. Den går ut på att du betalar när kunden utför en speciell handling, så kallad action. Det kan röra sig om att fylla i och skicka in ett formulär (tänk registrering för nyhetsbrev), en försäljning med mera.

Tillbaka till Adwords ordboken

Kommentarer inaktiverade.